Sprawdź nas:

Klub Jeździecki Pałac Wysoka

Celem działania Klubu Jeździeckiego Stajnia Pałac Wysoka jest popularyzacja oraz umożliwienie trenowania sportów konnych jak najszerszemu gronu odbiorców oraz realizacja celów Statutowych Fundacji Pałac Wysoka poprzez propagowaniu sportu w obiekcie historycznym.